עמוד:126

דוגמה 4 . 7 חיישן טמפרטורה ספרתי חיישן טמפרטורה ספרתי לינארי מחובר כהתקן קלט למפתח . P 2 במוצא חיישן הטמפרטורה מופיעים ערכים מספריים המתאימים לטמפרטורות שבין . 180 ° C – 0 ° C שלושה גופי חימום זהים מחוברים , באמצעות דוחפים מתאימים , להדקים P 1 . 0 , P 1 . 1 . P 1 . 2-ו הפעלת גופי החימום תלויה בטמפרטורה הנמדדת באופן הזה : כאשר הטמפרטורה נמוכה מ- 50 ° C יופעלו שלושה גופי חימום . כאשר הטמפרטורה גבוהה או שווה , 50 ° C-ל ונמוכה 100 ° C-מ מעלות , יופעלו שני גופי חימום . כאשר הטמפרטורה גבוהה או שווה , 100 ° C-ל ונמוכה , 150 ° C-מ יופעל גוף חימום אחד בלבד . כאשר הטמפרטורה גבוהה או שווה ל- 150 ° C אף גוף חימום אינו פועל . תהליך הבקרה מתבצע במחזוריות בכל שנייה . פתרון : + include < reg 51 . h > */ שיוך חומרה /* מפתח sfr Temp = 0 xA 0 ; // P 2 sbit Heat 1 = P 1-0 ; sbit Heat 2 = P 1-1 ; sbit Heat 3 = P 1-2 ; void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { while ( 1 ) { טמפ' גבוהה מ- if ( Temp > = 150 )// 150 Heat 1 = Heat 2 = Heat 3 = 0 ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר