עמוד:124

ה . התכנית בודקת את המספר הנוצר במבוא המפתח . P 1 אם המספר הוא תלת-ספרתי לפחות , כלומר גדול , 99-מ אזי הוא יוצג בנוריות – אחרת הנוריות יכובו . דוגמה 4 . 6 שימוש באופרטורים הלוגיים הבסיסיים – דוגמאות למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . בעת הלחיצה מופיע " 1 " במוצא של כל אחד מן הלחצנים . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות נדלקות כאשר מספקים להן . " 1 " לפניכם שש דוגמאות לשימוש בששת האופרטורים הלוגיים הבסיסיים של . C 51 הסבירו מה מבצעת כל אחת מן הפקודות . פתרון : . 1 אם המספר הנוצר בלחצני P 1 הוא חד-ספרתי , אזי הנוריות יכובו – אחרת המספר יוצג . . 2 אם המספר הנוצר בלחצני P 1 הוא תלת-ספרתי , אזי המספר יוצג – אחרת הנוריות יכובו . . 3 אם המספר הנוצר בלחצני P 1 הוא חד-ספרתי , אזי המספר יוצג – אחרת כל הנוריות יידלקו . . 4 אם המספר הנוצר בלחצני P 1 נמצא במחצית הגבוהה של תחום המספרים שניתן לשמור בבית , אזי המספר יוצג – אחרת הנוריות יכובו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר