עמוד:123

דוגמה 4 . 5 שימוש בתנאי if else למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . במוצאי הלחצנים מופיע " 1 " כשהם לחוצים . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות מופעלת כאשר מספקים להן . " 1 " נתונה התכנית הזאת : + include < reg 51 . h > void main () { while ( 1 ) { if ( P 1 < 10 ) P 3 = P 1 ; else P 3 = 0 ; } } א . זהו את הביטוי המכיל אופרטור לוגי בתכנית . הסבירו את המונח " תנאי נבדק . " ב . כיצד מוערך הביטוי הזה ? ג . מהן שתי התוצאות האפשריות של הערכה זו ? ד . רשמו מה מבצעת התכנית . ה . בצעו שוב את סעיף ד' כאשר בשורה 6 שונתה הפקודה . if ( P 1 > 99 ) -ל פתרון : א-ג . הביטוי הכולל הוא . P 1 < 10 הביטוי מכיל את האופרטור הלוגי , < שפירושו : הביטוי שמשמאל לאופרטור ( המשתנה ( P 1 קטן מן הביטוי שמימינו ( הנתון . ( 10 הביטוי נמצא בין סוגריים עגולות , ומוערך על-ידי הפקודה , if () כך הביטוי הופך לתנאי נבדק . אם התנאי מתקיים , כלומר תוצאת ההערכה היא " אמת , " מבוצעת הפקודה שלאחר משפט ; if () -ה אם התנאי אינו מתקיים , כלומר תוצאת ההערכה היא " שקר , " הפקודה המבוצעת היא הפקודה העוקבת למשפט . else ד . התכנית בודקת את המספר הנוצר בלחצני המפתח . P 1-ב אם המספר הוא חד-ספרתי , אזי הוא יוצג בנוריות – אחרת הנוריות יכובו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר