עמוד:118

בטבלה 4 . 1 מוצג ריכוז של אופרטורי היחס הלוגיים : הערות : קריאת ביטויי היחס נעשית משמאל לימין . שימו לב להבדל שבין אופרטור ההשמה ,= לאופרטור היחס .== דוגמה 4 . 1 אופני רישום רשמו ביטוי לוגי הבודק אם משתנה x מסוג שלם חיובי מכיל מספר חד-ספרתי . פתרון : מספר חד-ספרתי הוא מספר הקטן . 10-מ ניתן לרשום ביטוי לוגי בשני אופנים : 1 ) x < 10 2 ) x < = 9 שאלה 4 . 1 רשמו ביטוי לוגי הבודק אם תלמיד קיבל ציון עובר בבחינה . ציון הבחינה מאוחסן במשתנה , mark והציון " עובר " נחשב לציון הגבוה . 54-מ רשמו את שתי שיטות הכתיבה האפשריות . טבלה 4 . 1 אופרטורי היחס הלוגיים ודוגמה ליישומם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר