עמוד:117

4 . 1 ביטוי לוגי פשוט ביטוי לוגי הוא ביטוי המחזיר את אחת משתי אפשרויות : " אמת " ( true ) או " שקר " . ( false ) בשפת C כל ביטוי המחזיר ערך שונה מאפס נחשב לביטוי-אמת , וכל ערך השווה לאפס נחשב לביטוי-שקר . כאשר ביטוי התנאי מכיל אופרטורי יחס , אזי התוצאה של חישוב התנאי תהיה – 1 עבור הערך " אמת " – 0-ו עבור הערך " שקר . " להלן התחביר של ביטוי לוגי : expression 1 op experssion 2 כאשר : expression 1 , expression 2 הם ביטויים המניבים ערכים מספריים . op הוא אחד מאופרטורי היחס : גדול , גדול או שווה , קטן , קטן או שווה , שווה או שונה . פרק : 4 מבני בקרה – משפט תנאי בפרק הקודם עסקנו בהוראות המכילות אופרטורים שונים , כגון אופרטור השמה , אופרטור השמה עצמית , אופרטורים חשבוניים , אופרטורים בוליאניים ואופרטורי הזזה . במקצת הדוגמאות השתמשנו גם בלולאת while וכן במשפט תנאי . תכנית שאינה מכילה משפטי תנאי אלא רק הוראות המכילות אופרטורים שונים , תתבצע תמיד באותו האופן . השימוש במשפט תנאי גורם לביצוע של תכנית על-פי הקלט המתקבל מן המשתמש , או מחיישנים במערכות משובצות-מחשב . בפרק זה נעסוק בנושאים האלה : ביטוי לוגי פשוט משפט התנאי if משפט התנאי if else משפט התנאי else if ביטוי לוגי מורכב קינון משפטי תנאי משפט switch case

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר