עמוד:115

שאלה 3 . 11 הוסיפו פקודה אחת בלבד לתכנית של שאלה , 3 . 10 ובצעו שינוי קל בפקודה אחת בלבד , כך שתתקבל תבנית ההארה הבאה , החוזרת על עצמה כל 15 שניות : בשנייה הראשונה – דולקת הנורית הימנית . בשנייה השנייה – דולקות שתי הנוריות הימניות . בשנייה השלישית – דולקות שלוש הנוריות הימניות . ... בשנייה השביעית – דולקות שבע הנורית הימניות . בשנייה השמינית – דולקות שמונה הנוריות הימניות . בשנייה התשיעית – דולקות שבע הנוריות הימניות . בשנייה העשירית – דולקות שש הנוריות הימניות . ... בשנייה הארבע-עשרה – דולקות שתי הנוריות הימניות . בשנייה החמש-עשרה – דולקת הנורית הימנית . וחוזר חלילה . שאלה 3 . 12 מהם שני השינויים שיש לבצע בתכנית של שאלה , 3 . 9 כך שתתקבל תבנית ההארה הבאה , החוזרת על עצמה כל שמונה שניות : בשנייה הראשונה – דולקת הנורית הימנית . בשנייה השנייה – דולקות שתי הנוריות הימניות . בשנייה השלישית – דולקות שלוש הנוריות הימניות . ... בשנייה השביעית – דולקות שבע הנורית הימניות . בשנייה השמינית – דולקות שמונה הנוריות הימניות . וחוזר חלילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר