עמוד:113

שאלה 3 . 9 בתכנית שלהלן מחוברות נוריות למפתח . P 3 הנוריות מופעלות ברמה . 1 מה מבצעת התכנית ? + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { while ( 1 ) { P 3 = 0 x 01 ; Delay (); while ( P 3 ! = 0 x 80 ) { P 3 << = 1 ; Delay (); } } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר