עמוד:111

הופעלו על שלשות הנוריות בצד ימין ובצד שמאל ( במקום על רביעיות הנוריות בצד ימין ובצד שמאל ?( כתבו את הגרסה / הגרסאות המבצעות משימה חדשה זו . שאלה 3 . 7 התכנית שלהלן נדרשת להדליק בכל פעם שתי נוריות המחוברות למפתח P 3 לפי התבנית הבאה : . 1 שתי הנוריות הקיצוניות דולקות במשך יחידת זמן אחת ; . 2 שתי הנוריות הפנימיות דולקות במשך יחידת זמן אחת ; . 3 וחוזר חלילה . בתכנית חסרה הוראה אחת . השלימו את ההוראה החסרה . + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { P 3 = 0 x 81 ; while ( 1 ) { Delay (); שורה חסרה ––––––––––––––––––– // } } רמז : נדרשות שתי פעולות הזזה בכיוונים מנוגדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר