עמוד:105

3 . 5 אופרטורים בוליאניים בשפת C 51 בסעיף הקודם הצגנו את הפעולות הבוליאניות התקניות של שפת . C פעולות אלה מתייחסות למשתנים שלמים . ( sign / unsigned char / int ) בשפת C 51 קיימת הרחבה של הפעולות הבוליאניות עבור משתנה מסוג סיבית . bit - הרחבה זו מתייחסת לפעולות הלוגיות not , and , or ו- xor בלבד . שאלה 3 . 5 נתון כי P 1-ב וב P 3- רשומים שני מספרים . מה יהיה ערכו של כל אחד מן המפתחים לאחר ביצוע כל הוראה . אין קשר בין ההוראות . P 3 = P 1 >> 8 ; . 1 P 3 = P 1 << 8 ; . 2 סדר הפעולות כל הביטויים הבוליאניים שהוצגו עד כה היו ביטויים פשוטים וכללו סוג אחד של פעולה . כאשר ביטוי בוליאני מכיל כמה אופרטורים קיים סדר פעולות לחישוב הביטוי . בטבלה שלהלן מוצג סדר הקדימות לחישוב ביטוי בוליאני . בסוף הפרק מוצגת טבלה המסכמת את סדר הפעולות המשלבות את הפעולות החשבוניות והבוליאניות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר