עמוד:104

הפקודה מבצעת חמש פעולות בזו אחר זו : א . קוראת את המספר שנוצר במפתח P 1 אל תא עזר ; ב . מזיזה ימינה את תוכן תא העזר ארבע פעמים : הוצאת סיבית ימנית ; הכנסת סיבית 0 משמאל ( אזור sfr מוגדר כחסר סימן ) ג . ולבסוף רושמת את התוצאה . P 3-ב האופרטור << הסיביות זזות מקום אחד שמאלה . הסיבית השמאלית ביותר אובדת , ומימין נכנס הערך . 0 דוגמה 3 . 14 הזזה שמאלה במפתח P 1 התקבל הערך המספרי הבא : P 1 = 10010101 B = 95 H רשמו את הערך שיתקבל בכל אחד מן המפתחים P 1 ו- P 3 לאחר ההוראה הבאה : P 3 = P 1 << 4 ; פתרון : לאחר הפעולה ערכו של P 1 יישאר ללא שינוי בעוד ש- . P 3 = 01010000 B = 50 H הפקודה מבצעת חמש פעולות בזו אחר זו : א . קוראת את המספר שנוצר במפתח P 1 אל תא עזר ; ב . מזיזה שמאלה את תוכן תא העזר ארבע פעמים : הוצאת סיבית שמאלית ; הכנסת סיבית 0 מימין ( אזור sfr מוגדר כחסר סימן . ( unsigned - ג . ולבסוף רושמת את התוצאה . P 3-ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר