עמוד:103

אם הפרמטר הימני הוא אפס , אזי אין מתבצעת הזזה ואין שינוי בערכו של הפרמטר השמאלי . בכל פעולת הזזה יחידה נכנסת סיבית אחת ויוצאת סיבית אחת . o בהזזה ימינה נכנסת סיבית אחת משמאל ויוצאת אחת מימין . o בהזזה שמאלה נכנסת סיבית אפס 0 – מימין ויוצאת אחת משמאל . הסיבית היוצאת אובדת ואין דרך להתייחס אליה . התוצאה המתקבלת היא לאחר סך כל ההזזות היחידות . האופרטור >> תוצאת הפעולה בהזזה ימינה תלויה בטיפוס הביטוי השמאלי : אם הביטוי השמאלי הוא מסוג – unsigned חסר סימן , אזי הסיבית שתוכנס משמאל תהיה אפס . 0 – אם הביטוי השמאלי הוא מסוג – signed בעל סימן , אזי הסיבית שתוכנס משמאל תהיה זהה לסיבית הסימן . דוגמה 3 . 13 פעולת הזזה ימינה במפתח P 1 התקבל הערך המספרי הבא : P 1 = 10010101 B = 95 H רשמו את הערך שיתקבל בכל אחד מהמפתחים P 1 ו- P 3 לאחר ההוראה הבאה : P 3 = P 1 >> 4 ; פתרון : לאחר הפעולה ערכו של P 1 יישאר ללא שינוי בעוד . P 3 = 00001001 B = 09 H-ש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר