עמוד:100

האופרטור - האופרטור - מבצע פעולת XOR בין הסיביות המתאימות של ביטויים . באופן כללי אם נתון הביטוי c = a - b תתבצע פעולת xor בין הסיביות המתאימות : c 1 = a 1 xor b 1 , c 0 = a 0 xor b 0 עד . c 7 = a 7 xor b 7 פעולת XOR-ה מאפשרת לבצע היפוך של סיבית אחת או יותר במשתנה . דוגמה 3 . 11 היפוך סיבית נניח שבכתובת 800 H שבמרחב xdata מחובר התקן פלט . לסיבית הימנית ביותר בהתקן הפלט מחוברת נורית שלהדלקתה נדרשת רמה . 1 כתבו תכנית הגורמת לנורה להבהב . הדלקה וכיבוי יושהו למשך יחידת זמן באורך כלשהו באמצעות הפונקציה . delay () + include < reg 51 . h > xdata char led –at– 0 x 800 ; void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { while ( 1 ) { led = led - 0 x 80 ; delay (); } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר