עמוד:99

דוגמה 3 . 10 הדלקת שתי נורות קיצוניות במפתח פלט יש להדליק את שתי הנוריות הקיצוניות של המפתח , P 3 קרי את הנוריות המחוברות להדקים – P 3 . 7-ו P 3 . 0 מבלי לשנות את מצב שש הנוריות הפנימיות האחרות . כתבו את הפקודה המבצעת משימה זו . פתרון : אם נכתוב את הפקודה : – P 3 = 0 x 81 ; אכן יידלקו שתי הנוריות הקיצוניות – אך ייכבו שש הפנימיות . אם נכתוב את הפקודה : – P 3 = 0 xFF ; אכן יידלקו שתי הנוריות הקיצוניות – אך גם שש הפנימיות . הפקודה הנכונה היא : . P 3 = P 3 | 0 x 81 ; שני 1-ה הקיצוניים במספר 81 H שבפקודה יגרמו להדלקת שתי הנוריות הקיצוניות , ללא תלות במצבן הקודם . ששת 0-ה הפנימיים ישאירו את מצב שש הנוריות הפנימיות ללא שינוי : נניח שלפני ביצוע הפקודה הזאת בוצעה הפקודה , P 3 = 0 x 18 ; כלומר הודלקו שתי הנוריות האמצעיות של – P 3 אלה המחוברות להדקים . P 3 . 4-ו P 3 . 3 בעקבות הפקודה : P 3 = P 3 | 0 x 81 ; המספר המקורי P 3-ב היה , 18 H והוא הפך ל- : 99 H שתי הנוריות הקיצוניות , שהיו קודם כבויות – יידלקו ; שתי הנוריות האמצעיות , שהיו קודם דלוקות – יישארו דלוקות ; ארבע הנוריות המחוברות להדקים P 3 . 6-ו P 3 . 5 , P 3 . 2 , P 3 . 1 שהיו כבויות – יישארו כבויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר