עמוד:98

האופרטור | האופרטור | מבצע פעולת OR בין הסיביות המתאימות של ביטויים . באופן כללי אם נתון הביטוי c = a | b תתבצע פעולת or בין הסיביות המתאימות : c 1 = a 1 or b 1 , c 0 = a 0 or b 0 עד . c 7 = a 7 or b 7 פעולת OR-ה מאפשרת לקבוע סיבית אחת או יותר במשתנה לרמה . 1 דוגמה 3 . 9 קביעת סיבית לרמה 1 נניח שבכתובת 800 H במרחב xdata מחובר התקן פלט . לסיבית הימנית ביותר בהתקן הפלט מחוברת נורה שלהדלקתה נדרשת רמה . 1 + include < reg 51 . h > xdata char led –at– 0 x 800 ; void main () { led = led | 0 x 80 ; } הפעולה led = led | 0 x 80 קוראת את הערך מן המשתנה , led קובעת את הסיבית השמאלית 1-ל באמצעות פעולת or ומחזירה אל המשתנה . led שימו לב שגם כאן , כמו בדוגמה , 3 . 7 רק הסיבית השמאלית משתנה מבלי להשפיע על האחרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר