עמוד:96

דוגמה 3 . 7 איפוס סיבית נניח שבכתובת 800 H שבמרחב xdata מחובר התקן פלט . לסיבית הימנית ביותר בהתקן הפלט מחוברת נורה שלכיבויה נדרשת רמה . 0 + include < reg 51 . h > xdata char led –at– 0 x 800 ; void main () { led = led & 0 x 7 F ; } הפעולה led = led & 0 x 7 F קוראת את הערך מהמשתנה , led מאפסת את הסיבית השמאלית באמצעות פעולת and ומחזירה אל המשתנה . led שאלה 3 . 4 רשמו הוראה לכיבוי הנוריות במקומות 6-ו 4 , 2 , 0 שבדוגמה . 3 . 7 דוגמה 3 . 8 שימוש באופרטורים דוגמה זו מתייחסת לאיור . 1 . 1 נניח שלחצתם על לחצני המפתח P 1 הבאים : הראשון , השלישי , החמישי והשמיני מימין . א . מהו המספר שייווצר ? P 1-ב ב . מהו המספר שייראה בנוריות המפתח , P 3 אם תבצעו את הפקודה הבאה : P 3 = P 1 & 0 x 0 F ; ג . מהו המספר שייראה בנוריות המפתח , P 3 אם תבצעו את הפקודה הבאה : P 3 = P 1 & 0 xF 0 ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר