עמוד:95

דוגמה 3 . 6 בדיקה של מצב סיבית נניח שבכתובת 80 H שבמרחב pdata מחובר התקן קלט . לסיבית השמאלית ביותר בהתקן הקלט מחובר מפסק לחיצה . כאשר מתקבלת רמה לוגית 1 בסיבית זו נדרש להפיק ערך 1 בהדק P 1 . 1 וכאשר מתקבל ערך לוגי 0 נדרש להפיק ערך 0 בהדק . P 1 . 1 פתרון : + include < reg 51 . h > pdata char sw –at– 0 x 80 ; sbit P 1–1 = 0 x 91 ; void main () { האם הסיבית השמאלית ברמה של if ( sw & 0 x 80 ) // 1 כאשר התנאי אמת P 1–1 = 1 ; // else כאשר התנאי שקר P 1–1 = 0 ; // } אם הסיבית sw 7 שווה , 1 מתקבל ערך שונה מאפס ( אמת , ( ואם הסיבית sw 7 שווה אפס מתקבל ערך אפס ( שקר . ( שאלה 3 . 3 חזרו על דוגמה 3 . 6 כאשר בודקים את הסיבית השלישית מימין במקום הסיבית השלישית השמאלית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר