עמוד:93

האופרטורים האונריים האופרטור ~ מבצע פעולת NOT ( המשלים ( 1-ל על סיביות ביטוי יחיד . האופרטור >> מבצע פעולת הזזה ימינה על סיביות ביטוי יחיד . כפי שיודגם בהמשך , כל סיבית זזה לתא הסמוך מימין . הסיבית השמאלית ביותר מקבלת ערך לפי טיפוס המשתנה / הביטוי : למספר שלם לא מסומן unsigned char , ) ( unsigned int או sfr הסיבית תיקבע , 0-ל ועבור מספר שלם בעל סימן ( char , int ) הסיבית תישאר בערכה הקודם ( שכפול סיבית הסימן . ( האופרטור << מבצע פעולת הזזה שמאלה על סיביות ביטוי יחיד . כפי שיודגם בהמשך , כל סיבית זזה לתא הסמוך משמאל . הסיבית הימנית ביותר מקבלת ערך 0 ללא תלות בטיפוס המשתנה / הביטוי . האופרטור & האופרטור & מבצע פעולת AND בין הסיביות המתאימות של ביטויים . באופן כללי אם נתון הביטוי c = a & b תתבצע פעולת and בין הסיביות המתאימות : c 1 = a 1 and b 1 , c 0 = a 0 and b 0 עד . c 7 = a 7 and b 7 לפעולת ה- AND כמה תפקידים : פעולת מסכה , – MASK פעולה המבודדת כמה סיביות בביטוי לצורך עיבוד או לצורך פעולת השוואה . פעולה לאיפוס סיבית אחת או יותר במשתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר