עמוד:91

פעולת הסימן + /– פעולה זו משנה את ערכו של ביטוי חשבוני לפי שיטת המשלים . 2-ל לאחר הפעולה y = –x ערכו של המשתנה y יהיה בעל סימן הפוך לזה של המשתנה . x סדר הפעולות כל הביטויים החשבוניים שהוצגו עד כה היו ביטויים פשוטים והכילו סוג אחד של פעולה . כאשר ביטוי חשבוני מכיל כמה אופרטורים , קיים סדר פעולות קבוע לחישוב הביטוי . מלימודי האלגברה אנו מכירים את הכלל שלפיו פעולות כפל וחילוק קודמות לפעולות חיבור וחיסור ; ואכן גם לאופרטורים קיים סדר פעולות . בטבלה הבאה מוצג סדר הקדימות לחישוב ביטוי חשבוני . בטבלה 3 . 2 מופיע סדר הקדימות של האופרטורים האריתמטיים . 1 1 היא הקדימות הגבוהה ביותר . טבלה 3 . 2 סדר הקדימויות של האופרטורים האריתמטיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר