עמוד:89

מקרה – IV תוצאת ביטוי שלמה ויעד עשרוני עם המרה שני משתנים שלמים : int x = 13 , y = 5 ; משתנה עשרוני : float z ; פעולת החילוק תיצור תוצאה עשרונית . z = ( float ) x / y ; , 13 / 5 = 2 . 6 ולכן המשתנה : . z = 2 . 6 הביטוי ( float ) x גורם להמרת הערך המאוחסן במשתנה x מערך שלם לערך עשרוני . בעקבות שינוי זה , גם הערך של המשתנה y מומר לערך עשרוני . לאחר חישוב הביטוי יוצב הערך במשתנה . z הרישום שתואר לעיל נקרא : " המרה ( cast ) מפורשת . " שימו לב ! אין שינוי בסוג המשתנה אלא מומר ערכו בלבד . מקרה – V ביטוי מעורב ויעד עשרוני משתנה שלם : int x = 13 ; משתנים עשרוניים : float z , y = 5 ; פעולת החילוק תיצור תוצאה עשרונית . z = x / y ; ערכו של המשתנה x עובר קידום ממשתנה שלם למשתנה עשרוני כיוון שהמשתנה y הוא משתנה עשרוני . קידום הוא תהליך של המרת סוג המשתנה לרמה גבוהה יותר : משלם לעשרוני . לאחר חישוב הביטוי יוצב במשתנה : . z = 2 . 6 מקרה – VI ביטוי עשרוני ויעד שלם שני משתנים שלמים : int x = 13 , z ; משתנה עשרוני : float y = 5 ; פעולת החילוק תיצור תוצאה עשרונית כיוון שהמשתנה y הנו z = x / y ; עשרוני : . 13 / 5 = 2 . 6 המשתנה z הוא שלם , ולכן תתבצע המרה כלפי מטה , מעשרוני לשלם . המרה כזו גורמת לאובדן החלק שמימין לנקודה העשרונית . פעולת מודולו – שארית % פעולת השארית מתאימה למספרים שלמים בלבד . פעולה זו משלימה את פעולת החילוק לשלמים ומספקת מידע לגבי השארית מן החלוקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר