עמוד:88

דוגמה 3 . 1 המרה מפורשת ומרומזת נבחן כמה מקרים של פעולת חילוק בין שני ביטויים חשבוניים מטיפוסים שונים ושל הצבתם במשתנים מטיפוסים שונים . מקרה – I שלמים שלושה משתנים שלמים : int x = 13 , y = 5 , z ; פעולת החילוק תיצור תוצאה עם ערכים שלמים : z = x / y ; , 13 / 5 = 2 ( 3 ) התוצאה היא 2 ( מנה ) והשארית . 3 המשתנה : . z = 2 מקרה – II עשרוניים שלושה משתנים עשרוניים : float x = 13 , y = 5 , z ; פעולת החילוק תיצור תוצאה עשרונית : z = x / y ; , 13 / 5 = 2 . 6 ולכן המשתנה : . z = 2 . 6 מקרה – III תוצאת ביטוי שלמה ויעד עשרוני שני משתנים שלמים : int x = 13 , y = 5 ; משתנה עשרוני : float z ; פעולת החילוק תיצור תוצאה שלמה : z = x / y ; , 13 / 5 = 2 ( 3 ) התוצאה היא 2 ( מנה ) והשארית . 3 המשתנה : . z = 2 . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר