עמוד:87

3 . 3 אופרטורים אריתמטיים בטבלה 3 . 1 מוצגים האופרטורים האריתמטיים . שלוש הפעולות הראשונות : חיבור , חיסור כפל וחילוק נעשות על מספרים שלמים char ) או ( int ומספר עשרוני . ( float ) פעולת חילוק / - כאשר הביטוי שמימין לאופרטור ההשמה הוא ביטוי המורכב מערכים שלמים בלבד , התוצאה שתתקבל תהיה תמיד ערך מספרי שלם . אם אחד או יותר מן הערכים הוא מספר עשרוני , אזי הערכים האחרים שאינם עשרוניים מומרים ( casting ) לערכים עשרוניים , והתוצאה תהיה עשרונית . אם התוצאה היא ערך שלם , והמשתנה שמשמאל לאופרטור ההשמה הוא עשרוני , אזי יוצב כמובן הערך השלם . אם התוצאה היא ערך עשרוני , והמשתנה שמשמאל לאופרטור ההשמה הוא שלם , יוצב במשתנה רק הערך השלם . הערך שמימין לנקודה העשרונית יאבד לעד . ולכן , בדוגמה לפעולת החילוק ייתכנו שתי תוצאות : 2 או . 2 . 6 התוצאה 2 תתקבל אם שני המשתנים y-ו x הם משתנים מטיפוס שלם . התוצאה 2 . 6 תתקבל אם אחד משני המשתנים הוא ערך מספרי עשרוני . טבלה 3 . 1 האופרטורים האריתמטיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר