עמוד:86

3 . 2 אופרטור ההשמה של C 51 אופרטור ההשמה מסומן בסימן השוויון .= אופרטור זה קובע כי ערך הביטוי הכתוב מימינו , לאחר פעולת החישוב , יוצב " ) יושם ( " במשתנה שמשמאלו . דוגמאות : 1 . X = 5 ; 2 . Y = X ; 3 . Y = 5 + X ; הוראה : 1 קובעת כי המספר 5 יוצב ( יושם ) במשתנה . X הוראה : 2 קובעת כי תוכנו של , X קרי המספר , 5 יוצב במשתנה . Y הוראה : 3 קובעת כי תוכנו של המשתנה Y לאחר פעולת הסיכום של הערך 5 עם תוכנו של , ( 5 ) X יהיה מעתה . 10 3 . 1 אופרטורים חשבוניים ובוליאניים C 51-ב קיימות כאמור שלוש קבוצות של אופרטורים : א . אופרטור ההשמה . אופרטור זה קובע כי הביטוי הכתוב מימינו – יוצב " ) יושם ( " במשתנה שמשמאלו . ב . אופרטורים אריתמטיים , המבצעים פעולות חשבוניות בין שני ביטויים חשבוניים או פעולה אונרית על ביטוי חשבוני יחיד . ג . אופרטורים בוליאניים , המבצעים פעולות לוגיות ברמת הסיבית בין שני ביטויים או על ביטוי יחיד . פרק : 3 אופרטורים חשבוניים ובוליאניים אופרטור , מפעיל , הנו סימן המייצג פעולה בין זוג משתנים או על משתנה יחיד . בשפת , C 51 כמו בשפת , C קיימים אופרטורים למטרות שונות . בפרק זה נתמקד בעיקר באופרטורים חשבוניים ובוליאניים , ( Bitwise operations ) ובפרק הבא נתמקד באופרטורים לוגיים המשמשים במשפטי תנאי ובלולאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר