עמוד:84

שאלה 1 . 8 באיור 2 . 2 מתוארת מערכת המפעילה שתי נוריות באמצעות לחצן אחד . הנוריות מופעלות על-פי הכלל הבא : אם הלחצן המחובר להדק P 1 . 0 לחוץ , אזי הנורית המחוברת , P 3 . 7-ל תידלק והנורית המחוברת P 3 . 0-ל תכבה . אם הלחצן אינו לחוץ , אזי הנורית המחוברת P 3 . 7-ל תכבה , והנורית המחוברת ל- P 3 . 0 תידלק . כתבו שתי תכניות להפעלת הנוריות – האחת בשפת C והשנייה בשפת-סף . איור 2 . 2 הדלקת שתי נוריות באמצעות לחצן אחד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר