עמוד:83

שאלות חזרה לפרק 2 שאלה 1 . 3 מהם שלושת ההבדלים בין הפקודות להקצאת משתנים בשפת C ובין הפקודות להקצאת משתנים בשפת ? C 51 שאלה 1 . 4 מהם שני ההבדלים בין ההוראות להקצאה מרחבית בשפת C 51 ובין ההוראות להקצאת משתנים בשפת . C שאלה 1 . 5 מהם שני ההבדלים בין ההוראות להקצאה מרחבית בשפת C 51 ובין ההוראות להקצאה פרטנית שלה . שאלה 1 . 6 נתונות שתי הגדרות למשתנה : Var 1 1 . data unsigned char Var 1 = 0 x 97 ; 2 . sfr Var 1 = 0 x 97 ; א . מהו מרחב הזיכרון שאליו שייך המשתנה בכל הגדרה ? ב . מה כתובתו של כל משתנה אם הכתובת אינה ידועה ? ציינו מדוע . ג . מהו ערכו של משתנה ? אם הערך אינו ידוע , ציינו מדוע . שאלה 1 . 7 נתונות שתי ההגדרות הבאות : 1 . data unsigned char a –at– 0 x 20 ; 2 . bdata unsigned char b ; א . מהו מרחב הזיכרון שאליו שייך המשתנה בכל הגדרה ? ב . האם ניתן להשתמש באופרטור המיקום ^ על מנת לפנות לסיביות המשתנים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר