עמוד:79

מרחב bit-ו bdata דוגמה 2 . 7 טיפול בסיבית יחידה בדוגמה זו נראה את אופן הטיפול בסיבית יחידה בתוך משתנה . נבדוק אם המספר הוא זוגי או לא . אם המספר הוא זוגי , אזי נציב במשתנה Even את הערך – 1 אחרת , נציב בו את הערך . 0 נתייחס בפתרון למשתנה המוגדר במרחב כלשהו , לעומת משתנה המוגדר במרחב הסיביות bdata והכולל בתוכו את מרחב . bit-ה פתרון : הסבר : בפתרון ( a ) הוגדר המשתנה num במרחב ה- . data במרחב זה אין אפשרות לפנות במיעון סיבית ולכן הזיהוי של זוגיות המספר נעשה באמצעות פעולת " וגם AND , " בוליאני , באמצעות האופרטור . & נסמן את סיביות המשתנה num באותיות . hgfedcba לאחר פעולת AND של המשתנה num עם הערך המספרי 0 x 01 = 00000001 B נקבל : num h g f e d c b A AND 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר