עמוד:77

פתרון : עד עתה מילת טיפוס משתנה , כמו – long-ו int , char הופיעה רק בפקודות הקצאה . לפיכך , עצם הצגת השאלה מעוררת תמיהה . ובכן : כשנכתוב למשל פקודת שיוך להתקן קלט / פלט , צריך לידע את השפה העילית לא רק את כתובתו , אלא גם את רוחבו , ולפעמים גם את סוג המספרים שיופיעו בו : חיוביים או מסומנים . בהחלט ייתכן כי במרחב xdata-ה ימוקם התקן קלט בן 16 מתגים , או התקן פלט עם שתי תצוגות -7מקטעים , או התקן פלט אחר D / A-כ בעל מספר סיביות גדול . 8-מ לכן , לכל פקודות השיוך , פרט לאחת – חובה לציין לא רק את שם ההתקן , אלא גם את 2 טיפוס הרכיב אשר משייכים לו כתובת . ישנם ארבעה נוסחים לפקודת שיוך למרחב שאינו . sfr דוגמה 2 . 6 נוסחי שיוך במרחב sfr בכתובת השרירותית 2000 H שבמרחב xdata-ה מופה מפתח קלט כלשהו . העדפנו לכנות אותו , Ext–Pin כינוי המבטא בדיוק את שלוש תכונותיו : ( 1 מפתח ; ( 2 של קלט ; ( 3 וחיצוני . א . מהם ארבעת הנוסחים האפשריים של פקודת השיוך של מפתח זה ? ב . מהו הנוסח השגוי ? ג . מהו הנוסח המועדף שייצור אחידות עם פקודת השיוך במרחב , sfr-ה ועם פקודות ההקצאה ? פתרון : א . 1 . xdata unsigned char Ext–Pin –at– 0 x 2000 ; 2 . unsigned char xdata Ext–Pin –at– 0 x 2000 ; 3 . xdata –at– 0 x 2000 unsigned char Ext–Pin ; 4 . unsigned char Ext–Pin –at– xdata 0 x 2000 ; 2 לעומת זאת : מיותר להוסיף את הטיפוס char למרחב , sfr-ה וגם אסור להוסיפו כי במרחב sfr-ה ישנם רק רכיבי בתים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר