עמוד:74

2 . 5 הפקודות להקצאה הפרטנית של C 51 כאמור , התאים / אוגרים שבמרחב sfr-ה והסיביות שבמרחב sbit-ה אינם משמשים לאחסון נתונים . יש להם תפקידים מיוחדים המסייעים לפעולות הבקרה של הבקר , ולכן לא נכתוב פקודות הקצאת משתנים למרחבים האלה . לאוגרים / סיביות אלה כותבים את הוראות השיוך , שאותן כינינו גם : " הוראות ההקצאה הפרטנית של . " C 51 הדוגמה שלהלן תמחיש את הדמיון ואת ההבדל בין פקודת הקצאה לפקודת השיוך . דוגמה 2 . 3 הקצאה פרטנית לפניכם שתי פקודות : 1 . idata char P 1 ; 2 . sfr P 1 = 0 x 90 ; ציינו : א . מה מבצעת כל פקודה . ב . את הדמיון בין שתי הפקודות . ג . את השוני ביניהן . שאלה 1 . 1 א . מהם שני המרחבים השונים זה מזה שיש להם תא פיזי משותף , אשר כתובתו למשל ? 40 כמה תאים כאלה קיימים ? ב . מהם שני המרחבים השונים זה מזה , ושאינם אלה שציינת בסעיף א , ' אשר בכל אחד מהם קיים תא פיזי אחר , שכתובתו למשל ? 40 כמה זוגות תאים כאלה קיימים ? ג . מהם שני המרחבים השונים זה מזה , ושאינם אלה שציינת בסעיף ב , ' אשר בכל אחד מהם קיים תא פיזי אחר , אשר כתובתו למשל ? 90 H כמה זוגות תאים כאלה קיימים ? ד . איזה מרחב נמצא בתוך מרחב שני , והמרחב השני נמצא בתוך מרחב שלישי ? ה . איזה מרחב אחר , שונה מזה שציינת בסעיף ד , ' נמצא בתוך מרחב שני ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר