עמוד:72

4 ) data long NUM 1 [ 25 ] 5 ) idata int NUM 2 [ 25 ] לשני המערכים נדרשים יחדיו 150 תאים : . 25 x 4 + 25 x 2 = 150 תכולה זו גדולה מן התכולה המרבית של כל אחד מן המרחבים . idata-ו data שתי הפקודות ממקמות כל מערך במרחב אחר . ג . כאמור , בוחרים במרחב code-ה בעת שדרוש לאחסן נתונים קבועים , שיישמרו גם אחרי שמתח ההזנה לבקר יתנתק . דוגמה : לפניכם שתי פקודות הקצאה , עם אתחולי החובה : 6 ) code unsigned char Seven–Seg [ 10 ] = { 0 x 03 , 0 x 9 F , 0 x 25 , 0 x 0 D , 0 x 99 , 0 x 49 , 0 x 41 , 0 x 1 F , 0 x 01 , 0 x 09 }; 7 ) code unsigned char Message [ ] = "Error ! Try Again ! " ; בפקודה 6 יצרוב המהדר בעשרה תאים כלשהם ROM-ב של הבקר את עשרת המספרים שבמערך . Seven–Seg [ 10 ] מספרים אלה יציגו בתצוגת -7מקטעים את עשר הספרות העשרוניות 0-מ עד . 9 לכתובת ROM-ב שבה ימקם המהדר את המערך אין כל חשיבות . בפקודה 7 יצרוב המהדר 18-ב תאים כלשהם שבROM- הבקר את 17 קודי ASCII-ה של 17 התווים המרכיבים את המחרוזת הנתונה במערך Message [ ] ( בתא 18-ה נרשם . ( NULL-ה מתכנת ישתמש במחרוזת זו כל פעם שמשתמש יבצע פעולה שגויה כלשהי . לכתובת ROM-ב שבה ימקם המהדר את המערך אין כל חשיבות . ד . מרחב bdata-ה הוא המרחב בן 16 התאים בעלי מיעון הסיבית , קרי . 16 x 8 = 128 הסיביות שלו מצוידות 128-ב כתובות המאפשרות לפנות לכל אחת מהן בנפרד . 128-ל סיביות אלה קוראים : " מרחב bit-ה שבתוך מרחב . " bdata-ה בהמשך נציג דוגמה לשימוש בשני המרחבים האלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר