עמוד:70

אם כן , ניתן משמעות לפקודה – 6 ) int X , Y , Z על-ידי שינוי הטיפוס שבה , ואתחול שלושת המשתנים שלה , למשל כך : 6 ) code char X = 'E ' , Y = 'O ' , Z = 'K ' הערה : המשמעות של תו ( קרי : אות , ספרה או סימן ) המעוטר בגרש פותח וגרש סוגר היא : " קוד ASCII-ה של התו המעוטר . " למשל , המספר 45 H = 69 נקבע כקוד ASCII-ה של התו , E ומבטאים אותו כך : 'E ' = 45 H = 69 הפקודה האחרונה מבקשת מן המהדר למצוא שלושה תאים פנויים , ROM-ב ולצרוב בהם את קודי ASCII-ה של האותיות הבאות : , E שתסמן – K-ו O ; Error שיסמנו יחדיו את המצב . OK עתה הענקנו משמעות לפקודת ההקצאה – ROM-ב עם האתחול : המתכנת יוכל לקרוא ערכים אלה ולהציגם בתצוגות שבעה מקטעים , לפי הצורך . בדוגמה הבאה נציג שתי פקודות הקצאה ROM-ב המאתחלות 18-ו 10 תאים . אחרי הוספת אתחול לפקודות ההקצאה של המשתנים Z-ו Y , X במרחב , ROM-ה תהיה הכתובת ההתחלתית של המשתנים ROM-ב 10 ( החיצוני או הפנימי , לפי רמת הדק המבוא : ( EA . 6 פקודה : 6 מבקשת מן המהדר למקם את שלושת המשתנים המאותחלים במרחב , code-ה קרי בתוך 64 K התאים של . ROM-ה לפי הנחה זו , המשתנים ימוקמו החל מן הכתובת 10 שב . ROM- עתה ברור כי כינינו קבוצת פקודות זו בשם " פקודות ההקצאה המרחבית " של C 51 משום שהן מאפשרות להקצות משתנים בכמה מרחבים , במקום "בזיכרון" היחיד של . C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר