עמוד:68

בשתי הדוגמאות הבאות נראה מדוע נכון למקם משתנים אלה רק בחמישה מבין ששת המרחבים , הנה כך : 1 ) data int X , Y , Z ; 2 ) idata int X , Y , Z ; 3 ) xdata int X , Y , Z ; 4 ) bdata int X , Y , Z ; 5 ) pdata int X , Y , Z ; דוגמה 2 . 1 פקודות הקצאה לפניכם שש פקודות להקצאה מרחבית של שלושה משתנים : . Z-ו Y , X נניח כי מהדר מחליט למקם את שלושת המשתנים האלה החל מן הכתובת הגדולה 10-ב מן הכתובת ההתחלתית של כל מרחב . למשל : אם הכתובת ההתחלתית של מרחב כלשהו היא , 0 אזי המשתנים ימוקמו החל מן הכתובת ; 10 אם הכתובת ההתחלתית של מרחב כלשהו היא , 128 אזי המשתנים ימוקמו החל מן הכתובת . 138 מהי הכתובת ההתחלתית שבה ימקם מהדר C 51 את שלושת המשתנים : , Z-ו Y , X בעקבות כל אחת משש הפקודות להקצאה מרחבית שלהלן ? 1 יוסבר בהמשך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר