עמוד:67

2 . 4 הפקודות להקצאה מרחבית של C 51 עתה נבאר מהן הפקודות להקצאה מרחבית של , C 51 ונשווה אותן לפקודות להקצאת משתנים של . C נבחן את הפקודה הבאה להקצאת משתנים של . int X , Y , Z ; : C הפקודה מבקשת מן המהדר לחפש מקום פנוי " בזיכרון" ( ללא שום כינוי . ( מהדר עשוי בתגובה למקם ( שרירותית ) את X בכתובות הפנויות ; 1000-1 את Y בכתובות 1002-3 ואת Z בכתובות . 1004-5 מה יעשה המהדר של ? C 51 הרי ישנם שישה מרחבי בתים שבהם הוא יוכל למקם שלושה משתנים אלה : . code-ו pdata , xdata , idata , bdata , data ובכן : המתכנת ירשום לפני הפקודה int X , Y , Z את שם המרחב שבו הוא מבקש לאחסן את נתוניו . עמודות שלישית ורביעית : שבעת מרחבי הבתים : שורה 128 : 1 התאים הראשונים של RAM-ה הפנימי מכונים מרחב . data-ה שורה 16 : 2 התאים בעלי מיעון הסיבית , בכתובות 47-32 שבתוך מרחב data-ה מכונים מרחב . bdata-ה שורה 128 : 3 התאים האחרונים הרציפים RAM-ב הפנימי , המקבילים למרחב , sfr-ה אשר קיימים רק בבקרים המתקדמים – מכונים מרחב . idata-ה שורה 64 K : 4 התאים RAM-ב החיצוני מכונים מרחב . xdata-ה שורה 256 : 5 התאים RAM-ב החיצוני מכונים מרחב . pdata שורה 64 K : 6 התאים ROM-ב החיצוני מכונים מרחב . code-ה שורה 21 : 7 ( ומעלה ) התאים / אוגרים הלא-רציפים › K-ב השנייה של RAM-ה הפנימי בכל הבקרים מכונים מרחב . sfr-ה שני מרחבי הסיביות : שורה 128 : 8 הסיביות ( 628 = 61 × 8 ( שבתוך מרחב – bdata-ה הנמצא בתוך מרחב ה- data בכל הבקרים מכונים מרחב . bit-ה שורה 128 : 9 שבמרחב sfr-ה בכל הבקרים ול128- הסיביות במרחב ה- – bit מכונים מרחב . ( special bit ) sbit-ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר