עמוד:65

2 . 3 מרחבי הזיכרון של C 51 בטבלה שלהלן מוצגים מרחבי הזיכרון של : C 51 2 . 2 . 3 ההבדל ביעד הפקודות להקצאת משתנים היעד היחיד של פקודות אלה C-ב מבוטא בשמן : לאפשר למתכנת לבקש מן המהדר להקצות עבורו משתנים עבור תכנית . C 51-ב יש לפקודות הללו שני יעדים : א . היעד התקני של : C הקצאת משתנים ; ב . פקודות השיוך , המאפשרות להשתמש במרכיבי הבקר כמשתני שפת . C את הפקודות " הרגילות" של הקצאת משתנים , C 51-ב כמו , C-ב כינינו " פקודות ההקצאה המרחביות" של . C 51 את הפקודות הייחודיות של , C 51 פקודות השיוך , כינינו " פקודות ההקצאה הפרטניות" של . C 51 טבלה 2 . 3 מרחבי הזיכרון של C 51

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר