עמוד:64

2 . 2 . 2 ההבדל במספר הזיכרונות שבהם ימוקמו משתנים בשפת C כל המשתנים ממוקמים בזיכרון יחיד , חיצוני למעבד , שאינו נקרא "זיכרון חיצוני" אלא " הזיכרון" בלבד בשל היותו היחיד . לעומת זאת , בשפת C 51 קיימים תשעה מרחבי זיכרון שונים , בעלי שלוש תכונות : מיקומם הפיזי שונה זה מזה , למשל , מחוץ למעבד או בתוכו ; סוג רכיבי הזיכרון שהם נמצאים בהם שונה זה מזה , למשל RAM או ; ROM מקצתם משולבים זה בזה . שלושת המרחבים שהצגנו בפרק 1 מספקים דוגמאות לחלק מן התכונות האלה : המרחבים sbit-ו sfr נמצאים בתוך המעבד ; המרחב – xdata מחוצה לו . המרחבים sbit , sfr נמצאים RAM-ב הפנימי xdata-ו יכול להימצא בזיכרון RAM חיצוני או להיות משויך להתקן קלט / פלט ; בהמשך תכירו את מרחב code-ה הנמצא . ROM-ב המרחב sbit נמצא בתוך המרחב . sfr תשעת המרחבים של C 51 יוצרים אפוא תשע פקודות הקצאה שונות , שכל אחת מכילה את אחד מתשעת המרחבים הללו . השיקולים בבחירת המרחב המתאים לאחסון נתונים יובהרו בהמשך . ברור כי שיקולים אלה אינם קיימים כלל בשפת . C סיכום : א . שפת C ממקמת משתני תכניות בזיכרון יחיד הנמצא מחוץ למעבד , הנקרא "הזיכרון . " ב . שפת C 51 ממקמת משתני תכניות בתשעת מרחבי זיכרון שונים , שכל אחד נושא שם אחר . ג . קיימים שיקולים נאותים המנחים מתכנת היכן למקם את משתני התכנית שלו – שיקולים אלה אינם קיימים בשפת . C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר