עמוד:63

טבלה 2 . 2 מסכמת את תכונות המספרים הממשיים . בשורה 4 כתוב כי float צורך ארבעה בתים , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא + 38 + 38 מ- – 3 . 4 x 10 עד .+ 3 . 4 x 10 בשורה 5 כתוב כי double צורך שמונה בתים , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא + 308 + 308 מ- – 1 . 7 x 10 עד .+ 1 . 7 x 10 ב . טיפוסי המשתנים בשפת C 51 מהדרי C 51 תומכים בדרך כלל רק בארבעה טיפוסי משתנים : שלושת הטיפוסים השלמים של ; long , int , char : C טיפוס ממשי אחד בלבד של . float : C קיימים מהדרים המאפשרים להגדיר משתנה מסוג , double ואולם בפועל מוגדר משתנה מסוג . float מהדרי C 51 תומכים גם במשתנה בגודל סיבית בניגוד למהדרים הרגילים . מהדרי C 51 תומכים אפוא במשתנים הצורכים : סיבית אחת , בית אחד , שני בתים או ארבעה בתים , ואינם תומכים במשתנים הצורכים שמונה או עשרה בתים , שבהם תומכת שפת . C סיכום : שפת C תומכת בשישה טיפוסי משתנים , הצורכים מבית אחד ועד עשרה בתים ; שפת C 51 תומכת בחמישה טיפוסי משתנים , הצורכים מסיבית אחת ועד ארבעה בתים . טבלה 2 . 2 טיפוסי המשתנים הממשיים בשפת C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר