עמוד:62

טבלה 2 . 1 מסכמת את שלוש התכונות של שלושת טיפוסי המספרים השלמים , int , char : long-ו בשורה : 1 . a כתוב כי char או signed char צורך בית אחד , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא –128-מ עד .+ 127 בשורה : 1 . b כתוב כי unsigned char צורך בית אחד , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא 0-מ עד .+ 255 בשורה : 2 . a כתוב כי int או signed int צורך שני בתים , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא –32 , 768-מ עד .+ 32 , 767 בשורה : 2 . b כתוב כי unsigned int צורך שני בתים , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא 0-מ עד .+ 65 , 535 בשורה : 3 . a כתוב כי long או signed long צורך ארבעה בתים , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא –2 , 147 , 483 , 648-מ עד .+ 2 , 147 , 483 , 647 בשורה : 3 . b כתוב כי unsigned long צורך ארבעה בתים , ותחום המספרים שאפשר לכתוב בו הוא 0-מ עד .+ 4 , 294 , 967 , 295 א 2 . טיפוסי המשתנים הממשיים בשפת C משתנה ממשי הוא משתנה שניתן לרשום בו מספרים שלמים , שברים ומספרים מעורבים ( המכילים שלם ושבר . ( במשתנה ממשי אין הבחנה בין מספרים חיוביים למסומנים . כל המספרים הם מסומנים . טבלה 2 . 1 טיפוסי המשתנים השלמים בשפת C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר