עמוד:60

2 . 2 ההבדלים בין פקודות ההקצאה בשפת C 51 לפקודות ההקצאה בשפת C בין פקודות ההקצאה בשפת C 51 לפקודות המקבילות בשפת C קיימים הבדלים בשלושה היבטים : . 1 במספר המשתנים ובטיפוס שלהם ( חמישה במקום שישה ;( . 2 במספר הזיכרונות שבהם ימוקמו משתנים ( שמונה במקום אחד ;( . 3 ביעדי הפקודות להקצאת משתנים ( שניים במקום אחד . ( 2 . 1 הקצאת משתנים בשפות C 51-ו C כידוע , מרבית התכניות בשפות תכנות עיליות , ובכללן , C 51-ו C זקוקות למשתנים לצורך אגירת נתוני תכנית ( למשל , מקצת התכניות המפעילות התקני חומרה נמנות עם התכניות שאינן זקוקות למשתנים . ( משתנה הנו תא זיכרון או כמה תאים שבהם מאחסנים נתוני תכנית . לכן , תכניות בשפות עיליות נפתחות בפקודות בקשה מן המהדר להקצות תאי זיכרון בעבור הנתונים האלה . מכאן שמן : "הפקודות להקצאת משתנים בזיכרון . " הקצאת המשתנים נקראת " הקצאה סטטית , " כלומר משתני התכנית נקבעים פעם אחת וזמינים עבור התכנית כל הזמן . בפרק הזה נעסוק בהקצאה סטטית בלבד . בתכנות מתקדם אפשר להקצות משתנים גם באופן דינמי בעזרת שימוש בספרייה stdlib . h המכילה פעולות התומכות בהקצאה כזו . פרק : 2 הקצאת משתנים בשפת C 51 בפרק הקודם הכרתם כמה פקודות שיוך ושני מונחים חדשים : " מרחב " ו " sbit-ה מרחב , " xdata-ה המצטרפים למונח המוכר : " מרחב . " sfr-ה עתה נציג את כל סוגי פקודות השיוך ואת כל שמונת מרחבי הזיכרון של הבקרים . נראה עתה כי פקודות השיוך של הבקרים הן חלק מקבוצה גדולה יותר של פקודות הנקראת : "קבוצת הפקודות להקצאת משתנים . " C 51-ב לפיכך , יעדי פרק זה הם : לבאר מהןפקודות הקצאה ולהציג את השוני והדמיון בין פקודות ההקצאה לפקודות השיוך . בפרק הקודם נוכחתם לדעת כי התכניות בשפת C 51 נפתחות בפקודות שיוך . בפרק זה תלמדו כי הן נפתחות גם בפקודות הקצאה . שני סוגי הפקודות נכתבים בדרך-כלל בסדר אקראי , ולפקודות יש יותר מנוסח אחד . אנו נציע נוסח אחיד לשני סוגי הפקודות הללו וגם סדר לא-אקראי לכתיבתן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר