עמוד:57

שאלה 1113 א . מה ניתן להסיק מתכנית בשפת C 51 הנפתחת בשתי הפקודות הבאות : . 1 הוראת הכללה של קובץ הכותרת של בקר ; . 2 הוראת שיוך פרטית . ב . מה ניתן להסיק מתכנית בשפת C 51 הנפתחת בשתי הוראות שיוך פרטיות . שאלה 1114 נתונה התכנית הבאה הרצה במעגל שבאיור : 1 . 2 1 . + include < REGX 51 . h > 2 . main () 3 . { 4 . while ( 1 ) 5 . { 6 . P 3 . 7 = P 1 . 0 ; 7 . P 3 . 0 = P 1 . 7 ; 8 . P 1 . 3 = P 3 . 3 ; 9 . P 1 . 4 = P 3 . 4 ; 10 . } 11 . } א . האם התכנית תקינה ? אם לא , תקנו אותה . ב . ציינו מה מבצעת התכנית התקינה או המתוקנת . שאלה 1115 להלן נתונות עשר פקודות שיוך עצמאיות , כלומר כל אחת עומדת בפני עצמה . לאחריהן כתובים עשרה משפטים המבארים את הפקודות האלה או מציגים את תוצאתן בסדר שגוי . ניתן להניח מהו הרכיב הנידון בכל פקודה על-פי השם שניתן לו . התאימו לכל פקודה את הביאור / תוצאה הנכון . למשל : ביאור א' מתאים לפקודה . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר