עמוד:54

פתרון : הסבר : תכנית – 1 בשפת-סף אם הלחצן המחובר להדק P 1 . 0 לחוץ ומספק ' 1 ' להדק , פקודה 1 מקפיצה את המעבד לפקודה , 5 אחרת המעבד עובר לשורה . 2 פקודה 5 מדליקה את הנורית השמאלית של המפתח , P 3 ופקודה 6 מכבה את הנורית הימנית של מפתח זה . פקודה 7 מחזירה את המעבד לפקודה , 1 כך נבדק תמידית מצב הלחצן המחובר להדק . P 1 . 0 כשהלחצן משוחרר , פקודה 2 מדליקה את הנורית הימנית של המפתח , P 3 ופקודה 3 מכבה את הנורית השמאלית של מפתח זה . פקודות 4 זהה לפקודה . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר