עמוד:52

1 . 7 תכניות לייצוג רכיבי סיביות של 8051-ה כמשתני שפת C נעסוק עתה בתכניות העוסקות ברכיבים בגודל סיביות כמשתנים . דוגמה 1 . 14 בהמשך מוצגת תכנית הפועלת במעגל שבאיור . 1 . 2 בתכנית נפלו ארבע שגיאות : שתי שגיאות קלות , ושתיים – חמורות . 1 . sbit SW 0 = 0 x 90 H ; 2 . sbit LED 0 = 0 xB 0 H ; 3 . main () 4 . { 5 . while ( 1 ) 6 . { 7 . MOV SW 0 , LED 0 ; 8 . } 9 . } א . תקנו את ארבע השגיאות . ב . הסבירו מהי משימת התכנית המתוקנת . ג . כיצד תשתנה משימת התכנית המתוקנת אם המילה sbit בשורות 2-1 תוחלף במילה ? sfr ציינו מה " משונה" בפקודה 7 של התכנית החדשה . ד . הסבירו מה תבצע התכנית , אם הכתובת בשורה 1 הוחלפה , 97 H-ל 90 H-מ והכתובת בשורה 2 הוחלפה . B 7 H-ל B 0 H-מ ה . הסבירו , האם אחרי השינוי שבוצע בסעיף , 'ד אפשר לבצע שוב גם את השינוי שבסעיף . 'ג פתרון : א . בשורות 2-1 יש להשמיט את האות H המסמנת מספר הקסה-דצימלי בשפת-הסף בלבד . בשורה 7 יש להפוך את פקודת שפת-הסף , MOV לפקודת ההשמה של , C 51 עם סימן ההשמה . ( = ) יש להפוך את סדר האופרנדים בפקודה . 7 אין היגיון בהעברת מצב נורית אל לחצן . הפקודה 5 . MOV SW 0 , LED 0 ; מוחלפת אפוא בפקודה : 5 . LED 0 = SW 0 ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר