עמוד:51

ד . לא קיימת סכנת בלבול כי המפתח הפנימי , P 3 כמו כל שאר רכיבי , 8051-ה לא מוכר בתכנית זו , כיוון שפקודת ההכללה של קובץ הכותרת בוטלה – היא הוחלפה בפקודה 1 חדשה . ה . לרכיב קוראים מפענח . 3 › 8 בתכנית המקורית מוצאיו פעילים ברמה " גבוהה " ובתכנית המתוקנת מוצאיו פעילים ברמה " נמוכה . " להלן תרשים ההדקים של המפענח , 74138 , 3 › 8 שמוצאיו פעילים ברמה " נמוכה . " ו . כאשר הרכיב אינו מאופשר , הוא מפיק במוצאיו את הרמה הלא פעילה שלהם , . ' 1 ' מצב של רכיב שאינו מאופשר מתרחש ברכיב זה כאשר ההדקים הבאים נמצאים במצב : . G 2 A › G 2 B › 1-ו G 1 = 0 איור 1 . 6 תרשים הדקים של המפענח 74138

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר