עמוד:50

שימו לב : עליכם לבדוק אם המהדר שבמערכת המעבדתית שלכם תומך באופרטור זה . בפקודה 16 הפכנו את המספר המאפס את כל הנוריות . FFH-ל 0-מ ג . מלבד שינוי שמונה המספרים בשורות 5 עד , 12 נבצע עוד שני שינויים : נחליף את פקודה 1 ) xdata char P 3 –at– 0 x 1000 ; :-ל 1 נחליף את פקודה 2 ) switch ( P 3 ) :-ל 6 הסבר : פקודה 1 החדשה תשייך את השם P 3 לכתובת 0 x 1000 של המפתח הדו-כיווני הנתון . פקודה 6 החדשה תקרא את תוכנו של המפתח הדו-כיווני החיצוני , P 3 קרי את מצב הלחצנים במבואו . פקודות 15-8 יכתבו את שמונה המספרים במפתח הדו-כיווני החיצוני , P 3 קרי בשמונה הנוריות שלו . התכנית לסעיף ג'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר