עמוד:48

ה . כיצד קוראים לרכיב יחיד אשר יכול להחליף את הבקר והתכנית שבדוגמה , כלומר רכיב המייצר את אותן רמות של מתחי מוצא כמו בדוגמה , בשמונה מוצאיו , עבור אותן רמות מתחים כבדוגמה בשלושת המבואות שלו ? ו . מהי הדרך לכבות את כל הנוריות בתכנית המקורית ? מתי יתרחש מצב דומה ברכיב שציינת בסעיף ? 'ה פתרון : א . כל אחד משמונת המצבים של שלושת הלחצנים יגרום להדלקת הנורית שהערך העשרוני של ההדק שהיא מחוברת לו שווה למספר הבינארי שיוצר צירוף מצבם של שלושת הלחצנים : כאשר P 1 . 2 , P 1 . 1 , P 1 . 0 = 0002 = 010 נדלקת הנורית הראשונה מימין , שסימנה . P 3 . 0 כאשר P 1 . 2 , P 1 . 1 , P 1 . 0 = 0012 = 110 נדלקת הנורית השנייה , שסימנה . P 3 . 1 כאשר P 1 . 2 , P 1 . 1 , P 1 . 0 = 1112 = 710 נדלקת הנורית השמינית , שסימנה . P 3 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר