עמוד:47

ב . איזה מחזור הארה יוצרת תכנית ? 2 כמה שניות אורך מחזור זה ? הסבירו מה מבצעת תכנית . 2 שאלות מנחות לתכנית 2 איזו ספרה תוצג בתצוגה כאשר המעבד יקפוץ משורה 7 לשורה ? 12 למשך כמה שניות היא תוצג ? נמקו את תשובתכם . איזו ספרה תוצג בתצוגה כאשר המעבד יקפוץ משורה 13 לשורה ? 18 למשך כמה שניות היא תוצג ? נמקו את תשובתכם . דוגמה 1 . 13 אופן השימוש ברכיבי הבתים של שפת – C 51 דוגמת סיכום התכנית המופיעה בהמשך הדוגמה רצה במעגל המוצג באיור . 1 . 2 תזכורת : שמונה הנוריות של המפתח P 3 מחוברות בחיבור בשיטת " קתודה משותפת , " כלומר כל הדק במפתח בחיבור הזה צריך לספק ' 1 ' לאנודה של הנורית המחוברת לו כדי להדליקה . הנחיה : במהלך ריצת התכנית רק מצבם של שלושת הלחצנים המחוברים לשלושת ההדקים הפחות-משמעותיים של , P 1 . 2-ו P 1 . 1 , P 1 . 0 , P 1 משפיעים על פעולתה . כל שאר חמשת הלחצנים המחוברים למפתח משוחררים , כלומר מספקים ' 0 ' להדקים שמחוברים להם . מטלות הדוגמה : א . במהלך ריצת התכנית , יוצרים בשלושת הלחצנים P 1 . 2-ו P 1 . 1 , P 1 . 0 את סדרת המספרים מ- 010 = 0002 עד . 710 = 1112 איזו נורית תדלוק בכל אחד משמונת מצבי הלחצנים ? מה יקרה בנוריות אם יילחץ לחצן לא חוקי , כלומר אחד משאר חמשת הלחצנים המחוברים למפתח ? ב . הציעו שתי אפשרויות לשינוי הנדרש בתכנית כאשר מחברים למפתח נוריות הפעולות בשיטת " אנודה משותפת , " כלומר הדקי המפתח P 1 צריכים לספק ' 0 ' לקתודה של הנוריות המחוברת להם כדי להדליקן . ג . כתבו תכנית חדשה המבצעת את התכנית המקורית כאשר במעגל נעשו שינויי החומרה הבאים : הלחצנים והנוריות שחוברו לשני המפתחים הפנימיים של הבקר , , P 3-ו P 1 חוברו למפתח דו-כיווני חיצוני , P 3 הממופה לכתובת . 1000 H שמונת הלחצנים חוברו למפתח המבוא שלו ; שמונת הנוריות חוברו למפתח המוצא שלו בחיבור בשיטת " אנודה משותפת . " ד . כיצד נמנע הבלבול בין המפתח הדו-כיווני החיצוני P 3 למפתח הפנימי ? P 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר