עמוד:45

הסבר של תכנית : 2 פקודה 5 יוצרת , בין שורות , 9-ל 6 לולאה בת תשע איטרציות בלבד , במקום הלולאה האינסופית שיוצרת פקודה 5 בתכנית . 1 בסוף התכנית " ייתקע" המעבד בלולאה האינסופית שבשורה . 10 נקבע עתה מתי תסתיים הלולאה הפנימית ואיזו ספרה תוצג בתצוגה כאשר המעבד " נכנס" ללולאה האינסופית שבשורה . 10 כדי לקבוע זאת נשתמש בכלל הבא , שאותו נכנה " כלל הקטנת ממדי תכנית : " על-ידי שינוי פקודה while ( P 1 < 1 ) :-ל while ( P 1 < 9 ) : מ 5 נקטין את מספר האיטרציות של הלולאה הפנימית לכדי איטרציה אחת בלבד . ננתח את התכנית בעקבות השינוי : פקודות 7-ו 4 יגרמו להופעת הספרה 0 למשך שנייה אחת . פקודה 8 תגדיל את . 1-ב P 1 פקודה 5 תקפיץ את המעבד לשורה 10 שבה הוא " ייתקע" בלולאה אינסופית כאשר בתצוגה מוצגת הספרה . 1 מסקנות : א . התנאי while ( P 1 < 1 ) קובע כי ספרה אחת ( הספרה ( 0 תופיע בתצוגה למשך שנייה אחת , ולאחר האיטרציה 1-ה תופיע בתצוגה הספרה 1 באופן תמידי . ב . הספרה , 1 בתנאי של פקודת , while-ה קובעת שיוצגו בתצוגה שתי ספרות : 0 למשך שנייה אחת 1-ו למשך אינסופי . בשני המשפטים נחליף עתה את הספרה 1 בספרה : 9 ג . התנאי while ( P 1 < 9 ) קובע כי בתצוגה יופיעו תשע ספרות , 0-מ עד , 8 כל אחת תופיע למשך שנייה אחת . בתום האיטרציה 9-ה תופיע הספרה 9 באופן תמידי . ד . המספר 9 , בתנאי של פקודת , while-ה קובע שיוצגו עשר ספרות , 0 עד , 8 כל אחת למשך שנייה אחת , – 9-ו באופן תמידי . ג . אילו כתבנו בתנאי של פקודת while-ה את המספר המתבקש , 10--1 היה מגיע לממיר ערך של מספר שאינו מתאים לעשרת המספרים , 0 עד , 9 שהוא יכול לתרגם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר