עמוד:44

פתרון : א . בתכנית 1 כתובה אפשרות , 1 ובתכנית 2 כתובה אפשרות . 2 ב . בשתי התכניות קיים מחזור הארה של 10 שניות שבו מוצגות 10 הספרות העשרוניות , 0-מ עד , 9 בתצוגת -7 מקטעים המחוברת . P 1-ל בתכנית 1 מבוצע מחזור זה אינסוף פעמים ובתכנית 2 הוא מבוצע רק פעם אחת . הסבר של תכנית : 1 באיטרציה הראשונה פקודות 7-ו 4 גורמות להצגת הספרה 0 בתצוגה למשך שנייה אחת . לאחר מכן פקודה 8 מוסיפה . P 1-ל 1 פקודה 9 בודקת אם P 1 גדול , 9-מ כלומר ערכו . 10 באיטרציה העשירית , לאחר שהספרה 9 הוצגה למשך שנייה אחת , ערכו של P 1 יהיה , 10 אך לא נספיק לראות ספרה זו בתצוגה , כי פקודות 10-9 מאפסות את . P 1 ממצב זה מתחיל המחזור השני של עשר השניות , וכך הלאה אינסוף פעמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר