עמוד:43

דוגמה 1 . 12 הצגת מידע בתצוגת -7מקטעים באיור 1 . 5 מתואר אופן החיבור של תצוגת -7 מקטעים דרך ממיר BCD to 7-SEG למפתח P 1 של הבקר . ניתן כמובן לחבר את תצוגת שבעת המקטעים באמצעות מעגל מתאים , ישירות למפתחי המיקרו-בקר , ולממש את יחידת הפענוח בתוכנה באמצעות המיקרו-בקר . לממיר מגיע מן המפתח P 1 מספר בינארי כלשהו שערכו 00002 = 0 עד . 10012 = 9 הממיר מעביר למבואות תצוגת -7המקטעים את המידע המתאים להצגת הספרה העשרונית המתאימה למספר הבינארי שבמבואותיו ( אינם מופיעים באיור . ( בהמשך הדוגמה נתונות שתי תכניות המורצות במעגל שבאיור . א . עבור כל תכנית רשמו את האפשרות של הוספת הלולאה האינסופית . ב . הסבירו מה מבצעת כל אחת מן התכניות וכן את הדמיון וההבדל ביניהן . רשמו את הספרה שתופיע בתצוגת -7המקטעים בתכנית , 2 בזמן שהמעבד רץ בלולאה אינסופית . ג . מדוע התנאי שבשורה 5 של תכנית 2 לא נכתב כך : ? while ( P 1 < 10 ) איור 1 . 5 הצגת ספרות עשרוניות בתצוגת -7 מקטעים , באמצעות ממיר BCD to 7-SEG

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר