עמוד:42

1 . 6 . 3 ההיבט המעשי של הוספת קטע ביצועי בלולאה אינסופית הוספת קטע ביצועי של תכנית בלולאה אינסופית היא בעלת משמעות מעשית : במהדרים " הרגילים" של שפת , C בתום הרצת התכנית , השליטה במערכת חוזרת לתוכנת הפיתוח מה שמאפשר ביצוע פעולות נוספות של כתיבה / הידור / הרצה של תכניות . במהדרי C 51 לא קיים מצב שכזה , ובתום ביצוע התכנית השליטה אינה חוזרת לתוכנת הפיתוח , ולכן "תוקעים" את הבקר בלולאה אינסופית . ההיבט המעשי של עובדה זו : בתום הרצה של תכנית בשפת , C 51 הכתובה כגוף לולאה אינסופית מאולצת , חייבים ללחוץ על לחצן Reset-ה כדי להפסיק את ריצת הלולאה ולאפשר למשתמש לבצע פעולות כתיבה 0 הידור 0 הרצה של תכניות . שאלה 115 חלקו את היישומים הרשומים בטבלה שלהלן לשתי קבוצות על-פי אפשרות הוספת הלולאה : א . חובה ליצור בהם לולאה אינסופית , לכן תשתמשו בהם באפשרות ; 1 ב . אין חובה ליצור בהן לולאה אינסופית , לכן תשתמשו בהם באפשרות . 2 . 1 הבהוב נורית יחידה . 2 הדלקת שמונה נוריות . 3 העברת מצבו של מתג יחיד לנורית . 4 הצגת ספרה בתצוגת -7מקטעים . 5 הצגה חד-פעמית של 10 הספרות 0-מ עד 9 . 6 העברת מצבם של שמונת מפסקי מפתח פנימי 0 חיצוני לשמונה נוריות . 7 הפעלת זמזם . 8 הפעלת זמזם כאשר נלחץ לחצן . 9 הפעלת מנוע . 10 הזנת D / A במספר להמרה . 11 יצירת " אור רץ , " הלוך ושוב , בשמונה נוריות מפתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר