עמוד:40

למרות זאת , בגלל המגרעת של שפת : C 51 חובה לכלול בתכנית C 51 לולאה אינסופית גם כשהיא מיותרת . בתכניות , 2- 1 השימוש בלולאה אינסופית היה דרוש כדי שיתקיימו הדרישות מהן : עקיבה מתמדת אחר מצב הלחצנים ועדכון ההארה בנוריות בהתאם . לפיכך , אין צורך להוסיף פקודת לולאה אינסופית לתכניות אלה , משום שהלולאה היא חלק מובנה של התכניות . תכנית 3 הייתה אמורה להיכתב ללא פקודת לולאה אינסופית כדי להדליק את הנוריות , אך בגלל מגבלת השפה נאלצנו להוסיף את פקודת הלולאה האינסופית . לכן בתכנית 3 המעבד מבצע אינסוף השמות מיותרות של FFH במפתח . P 3 להלן ההסבר לפתרון בעיה זו : 1 . 6 . 2 אפשרות שנייה להוספת לולאה אינסופית בתכניות C 51 קיימת אפשרות נוספת להוסיף את הלולאה האינסופית לתכניות בשפת . C 51 בעמודה השמאלית של הטבלה שלהלן מוצגת תכנית 3 שהעתקנו מן הטבלה הקודמת . זאת אפשרות , 1 הנפוצה ביותר להוספת לולאה אינסופית לתכנית . אפשרות זו מתאפיינת בכך שהקטע הביצועי של התכנית נמצא בתוך הלולאה האינסופית , כלומר בגוף הלולאה . בעמודה הימנית של הטבלה מוצגת אפשרות 2 להוספת לולאה אינסופית לתכנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר