עמוד:35

פתרון : א . שתי התכניות מעבירות את מצבם של שמונה הלחצנים של P 1 אל שמונת הנוריות של . P 3 ב . בשתי התכניות חסרות הוראות שיוך מתאימות : . 1 בתכנית הראשונה אפשר להבחין כי נבחרו השמות המערכתיים של המפתחים P 3 P 1-ו לביצוע משימת ההעברה , ולכן צריך להוסיף לראש התכנית הוראה יחידה : הוראת ההכללה של קובץ הכותרת : < REGX 51 . h > 0 . + include < REGX 51 . h > 1 . main () 2 . { 3 . P 3 = P 1 ; 4 . } הוראת ההכללה " חסכה " את כתיבת שתי הפקודות הבאות בראש התכנית : 1 . sfr P 3 = 0 xB 0 ; 2 . sfr P 1 = 0 x 90 ; . 2 בתכנית השנייה אפשר להבחין כי לביצוע משימת ההעברה נבחרו שמות פרטיים למפתחים , P 1-ו P 3 ולכן צריך להוסיף לראש התכנית שתי הוראות שיוך פרטיות : הראשונה הופכת את שמו של , LEDS-ל P 3 והשנייה – את שמו של : Swithes-ל P 1 1 . sfr LEDS = 0 xB 0 ; 2 . sfr Switches = 0 x 90 ; 3 . main () 4 . { 5 . LEDS = Switches ; 6 . } ג . שתי התכניות יעבירו לנוריות את מצב הלחצנים שהיה לפני הרצתן , ולאחר מכן יסתיים ביצוען . התכניות אינן מעבירות לנוריות את מצב הלחצנים המשתנים במהלך הרצתן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר