עמוד:34

1 . 6 תכניות העוסקות בייצוג רכיבים בגודל של בתים נציג עתה כמה תכניות המדגימות ייצוג רכיבים בגודל של בתים כמשתני שפת . C נציג שלוש פקודות יסודיות : פקודת ההשמה , פקודת הלולאה while () ופקודת הבקרה . if-else דוגמה 1 . 8 ייצוג רכיבים בגודל בית לפניכם שתי תכניות המבצעות את אותה המשימה שבמעגל של איור . 1 . 2 בכל אחת מן התכניות נפלה שגיאה . תכנית : 1 1 . main () 2 . { 3 . P 3 = P 1 ; 4 . } תכנית : 2 1 . main () 2 . { 3 . LEDS = Swithes ; 4 . } א . מהי המשימה של שתי התכניות ? ב . תקנו בכל תכנית את השגיאה . רמז : הפקודה בכל תכנית קובעת את דרך התיקון . ג . גם לאחר תיקון השגיאות שתי התכניות לא תהיינה מושלמות , מה חסר בהן ? דוגמה למקרה החובה : ציינו קודם כי חובה לכתוב פקודות שיוך פרטיות להתקני הקלט / פלט הנמצאים מחוץ לבקר ורשמנו פקודה אחת כזו : 4 ) xdata char Ext–Pin –at– 0 x 90 ; הפקודה משייכת את השם Ext–Pin למפתח קלט חיצוני הנמצא במרחב , xdata-ה שכתובתו . 90 H

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר